DeHu
Akadálymentes verzió Nagy kontrasztú változat
Sport
Figyelem! Ez a cikk már 1801 napja került fel weboldalunkra. Előfordulhat, hogy a megjelenés idején pontos információk mára már elavultak!

Pályázati felhívás intézményvezetõi álláshely betöltésére

Nyomtatható változat
Feltöltve: 2011. március 07. 11:17
Frissítve/módosítva: 2011. március 07. 11:24
Megtekintve 1595 alkalommal
Derecske Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete - a Derecske és Környéke Általános Iskolai és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Intézményfenntartó Társulási Tanácsa véleményét megismerve - pályázatot hirdet

a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(4130 Derecske, Szováti út 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)
álláshelyének betöltésére.

A megbízás feltételei:
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség,
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Az intézményvezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg határozatlan idõre szóló közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
Elõnyben részesül az a pályázó, aki vezetõi gyakorlattal rendelkezik.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § és 55. § (2) bekezdésében foglaltak.
A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény derecskei székhelyintézménye vezetõi feladatainak ellátása, a tagintézmények szakmai irányítása.

Bér és juttatás:
A bérezés és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján történik.

Az intézményvezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ idõpontja: 2011. augusztus 1.
A megbízás megszûnésének idõpontja: 2016. július 31.

A pályázathoz csatolni kell:
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- az iskolai végzettséget és szakképzettséget, valamint a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata anyagát az elbírálásban részt vevõk megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy zárt ülésen kéri-e a pályázata elbírálását.

A pályázat benyújtásának formája, helye és határideje:
A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel idõpontjától számított 30 napon belül 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani, Derecske Város Önkormányzat Jegyzõjéhez címezve (4130 Derecske, Köztársaság út 87.). A borítékra kívülrõl rá kell írni „Intézményvezetõi álláshely pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31.

A pályázat iránt érdeklõdõk számára felvilágosítást nyújt Derecske Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztési menedzsere (tel.: +36(20) 669-7212).
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.derecske.hu honlapon szerezhetõ.

Derecske, 2011. március 03.

Tisztelettel:

Iklódiné Szilágyi Katalin
jegyzõ

 

[PÁLYÁZAT] - DOC formátum, Mérete: 19 KB