Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésére

Feltöltve: 2020-09-20 14:30:08

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 14.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

3./ Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

4./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 34/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

5./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

6./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadás-átvételéről szóló Megállapodás módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

7./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

8./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. évi munkatervi céljainak véleményezése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

9./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

10./ Általános iskola körzethatárainak felülvizsgálata

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

11./ Beszámoló Derecske város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

12./ Beszámoló a Derecskei Polgárőrség Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

13./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

14./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati keretösszeg meghatározása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

15./ Derecske Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

16./ „Derecske Város Önkormányzatának a Tanulás a felzárkózásért nevű Tanulmányi Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól” című szabályzat módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

17./ Derecske, belterületi úthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

18./ A Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület kérelme

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

19./ A derecskei 3402/3 helyrajzi számú ingatlan vételére beérkezett ajánlat véleményezése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

20./ A Derecske, Nyugati u. 4. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

21./ A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások előirányzatánakmegemelése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

22./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2020. szeptember 17.

 

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs s.k.

  polgármester

E-önkormányzat portál


Ajánló


ÉtlapAjánló
Ajánlatunk

Responsive image

Facebook