Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2016-04-07 12:50:27

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere

nyilvános pályázat útján

szociális alapon meghatározott lakbér alapján bérbeadásra meghirdeti a

derecskei 919. hrsz. alatt nyilvántartott, Derecske,Csuklya u. 18/2.

szám alatt található önkormányzati bérlakást.

 

A lakás 1 szobás, 33 m2 alapterületű, komfortos lakás.

A lakásra megállapított bérleti díj: 253.-Ft/m2/hó

A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év.

 

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám, tel: (54) 410-005 előre egyeztetett időpontban a lakás megtekinthető.

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi lakásrendelet) vonatkozó szabályai szerint, valamint a Helyi lakásrendelet 2. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.

Érvényesen pályázni csak a Helyi lakásrendelet 2. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet. A „Pályázati Szabályzat” átvehető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „A” Épület – Emelet, 4. sz. irodahelyiség), vagy letölthető a www.derecske.hu honlapról.

A pályázatokat zárt, megcímezetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályon 2016. április 20. napján (szerda) 10.00 óráig.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2016. április hónapban kerül sor.

A lakásbérleti jogviszony kezdő időpontja előreláthatólag: 2016. május 01.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Derecskei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül.

A bérbeadó fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A Helyi lakásrendelet vonatkozó részeinek kivonata átvehető ügyfélfogadási időben a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „A” Épület – Emelet, 4. sz. irodahelyiség), továbbá a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen vagy az (54) 410-078-as telefonszám 27-es mellékén Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referenstől.

 

D e r e c s k e, 2016. április 07.

                                                                                               Bakó István

                                                                                              polgármester

Letölthető dokumentum:

Pályázati Szabályzat

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook