Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2017-06-14 18:17:31

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere nyilvános pályáztatás útján bérbeadásra meghirdeti a Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasházban található, önkormányzati tulajdonú költségelven meghatározott alábbi társasházi garázst:

 

Ssz.

Helyiség

címe

Helyiség

megnevezése

Helyiség

alapterülete

Bérleti díj alsó határa

(induló licitár)

Ft/m2/hó

 

Bérlet időtartama

1.

Köztársaság út 81.

13/2/A/16 hrsz.

garázs

17,28 m2

bruttó 445.- Ft

 

2017. július 01-től

2020. június 30-ig

 

A bérbeadásra meghirdetett helyiség garázs céljára hasznosítható. A garázs helyiség elektromos árammal ellátott.

 

1. A pályázatot kiíró megnevezése, címe, elérhetősége:

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

Tel.: 06 (54) 410-078

 

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás.

 

3. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó nevét, címét (gazdasági társaság esetén megnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét), telefonszámát, telefax számát, valamint e-mail címét.
  • A pályázó bérleti díj összegére vonatkozó ajánlatát nettó +ÁFA összegben, feltüntetve a bruttó összeget is (mely nem lehet kevesebb a fentiekben megjelölt induló licitárnál).
  • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

 

4. A pályázati ajánlatok elbírálásának szempontja:

A legmagasabb összegű bruttó bérleti díjra tett ajánlat.

 

5. A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje, helye:

2017. június 29. (csütörtök) 1100 óra

Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „A” épület – Emelet 4. iroda

 

6. A pályázati ajánlatok benyújtásának módja:

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban egy példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a derecskei 13/2/A/16 hrsz.-ú garázs bérbevételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!

 

7. A pályázati ajánlatok elbírálásának időpontja, a pályázók értesítésének módja:

A benyújtott pályázatokat Derecske Város Önkormányzat Polgármestere a pályázatok értékelését követően haladéktalanul elbírálja. A pályázat kiírója a pályázókat írásban értesíti a pályázat eredményéről.

 

 

8. Szerződéses feltételek:

A bérleti díjat havonta előre kell megfizetni.

A bérleti díjon felül a bérlő köteles fizetni a társasház közgyűlése által mindenkor megállapított társasházi közös költséget. A közös költség jelenlegi összege bruttó 70.-Ft/m2.

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

D e r e c s k e, 2017. június 14.   

 

                                                                   T i s z t e l e t t e l :

 

 

                                                                                                                      Bakó István

                                                                                                                      polgármester

 

 


Ajánló
Ajánlatunk

Responsive image

Facebook