Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2017-08-10 07:41:52

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske város Önkormányzata a magánerős lakossági út-, járda- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 27/2008. (VIII. 29.) KT. sz. rendelet alapján pályázatot hirdet a 2018. évi költségvetés igénybevételére.

A pályázat célja:

Lakóépület, illetve annak építésére szolgáló telek megközelítését szolgáló utak kiépítése, közműépítési érdekeltségi hozzájárulás felhasználásával.

Az önkormányzat, útépítési együttműködés keretében a megvalósítást részben finanszírozza.

A pályázók köre:

Önkormányzati támogatást az érintett lakóház illetve telek tulajdonosa vagy tulajdonközössége, avagy az út és/vagy közműépítésre szerveződött építőközösség/társulat igényelhet. Kizárólag a lakosságnak van lehetősége a magánerős lakossági útépítésekre pályázni.

A támogatás mértéke:

a.) útépítésnél: a beruházási költség 70-100 %-a

A 80-90 % közötti szervezettségi arány esetén (a rendelkezésre álló pénzügyi forrás mértékére is figyelemmel) a tervezési, engedélyezési és műszaki ellenőri díj 70-100 %-át, a 100%-ot elérő szervezettség esetén pedig a teljes tervezési, engedélyezési és műszaki ellenőri díjat az önkormányzat fedezi.

A pályázati támogatás tényleges mértéke az éves költségvetésen és a pályázati lehetőségeken túl a beérkező érvényes pályázatok számának, összegszerű költségigényének ismeretében határozható meg.

Pályázati eljárás:

A részletes pályázati kiírást és a pályázati űrlapot a mellékleteivel a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) lehet beszerezni.

A pályázatok leadási határideje 2017. szeptember 29. (péntek) 12:00.

A beérkezett pályázatok elbírálását követően a kivitelezési munkálatok a 2018. évben kerülnek kivitelezésre.

A tervek elkészítésének költségét és az építési engedélyhez szükséges lakossági önerő szükséges részét az utcának a döntést követő 1-2 héten belül be kell fizetnie.

A pályázatokat 2 példányban szükséges leadni.

A pályázati kiírás és az adatlapok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal honlapján. Elérhetősége: www.derecske.hu

A társulás illetve lakóközösség által benyújtott, a Településfejlesztési és Beruházási Osztály által előterjesztett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő Testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága bírálja el.

A lakossági magánerős útépítésekhez nyújtható önkormányzati támogatás elnyerésére irányuló pályázatnak tekintendő az előírt tartalmi követelményeknek megfelelő igénybejelentés, ahol a szervezettség mértéke, vagyis a részvételi arány - az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok nélkül - eléri az 80%-ot.

Útépítésre, útfelújításra csak akkor adható támogatás, ha a csapadékvíz-elvezetés is megoldásra kerül.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai, azok fontossági sorrendjében:

a./ van-e az önkormányzatnak polgári jogi nyilatkozaton (szerződésen) alapuló kötelezettsége az adott fejlesztési terület tekintetében;

b./ a lakossági szervezettség aránya; (min. 80%)

c./ a vállalt lakossági hozzájárulás mértéke, mely lehet magasabb a 27/2008.(VIII. 29.) Kt. sz. rendelet 8. §.-ban közműfejlesztési hozzájárulásként meghatározott mértéknél, azaz útépítés esetén 30%-nál.

d./ a területnek az érvényes rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,

e./ a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, településfejlesztési, településrendezési szempontok,

f./ Az elbírálás során előnyt élvez az az építőközösség, ahol nagyobb a közművek kiépítettsége beleértve a rácsatlakozott ingatlanok számát is.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87.; Tel.: 54/410-078) kaphatók.

 

D e r e c s k e, 2017. július 18.

 

Bakó István

  Polgármester


Letölthető dokumentum:

Pályázati űrlap

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook