Responsive image


Tájékoztatás

Feltöltve: 2018-06-13 08:01:08

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Szilágyi Juliánna Katalin (Derecske, Szegfű utca 7.) által kezdeményezett, Derecske város településrendezési eszközeinek módosítását napelemes kiserőmű telepítése céljából, melyet Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2018.(VI.5.) KT határozattal, valamint a 15/2018.(VI.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott.

A módosítás célja a 0124/4 hrsz-ú és a 0124/1 hrsz-ú terület, a vállalkozó tulajdonában lévő részén egységes IG-3b szabályozás kialakítása a teleegyesítés lehetőségének megteremtése érdekében. A településrendezési eszközök módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 31.§ alapján tárgyalásos eljárás keretében történt.

A településrendezési tervek, valamint a helyi építési szabályzat módosítása esetén a várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározása alapján a Képviselő-testület, a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét kikérve úgy döntött, hogy nem várható jelentős környezeti hatás, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A várható környezeti hatás jelentőségéről, valamint a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségtelenségéről Önkormányzatunk 62/2018.(III.29.) KT számú határozatban döntött.

Ezt követően az állami főépítész tárgyalás keretében megvitatta a változást érintő tervdokumentációt, melynek eredményeként az állami főépítész elfogadta a tervezett módosítást a 0124/1 és 0124/4 területet érintően.

 

Derecske, 2018. június 8.

                                                           Tisztelettel:                                                                                                                                                               Bakó István

polgármester

Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook