Responsive image


Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Feltöltve: 2018-10-11 21:41:23

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. pont b) alpontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Felhívjuk figyelmét, hogy

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

 

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Derecske Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala jelenleg egy ügytípusban (helyi iparűzési adó) a www.derecske.hu weboldalon közzétett elektronikus űrlap útján, valamint egyéb esetekben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges elektronikus űrlapon ügyet intézni, az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek e-Papír szolgáltatást kötelesek igénybe venni, illetve természetes személy ügyfelek e-Papír szolgáltatást vehetnek igénybe.

A fentiek alapján az elektronikus ügyintézés formái:

a) Elektronikus űrlap útján:

Az elektronikus űrlapszolgáltatás Ügyfélkapun keresztül vehető igénybe. Az elektronikus űrlap elérhetősége: http://www.derecske.hu portál „e-Ügyintézés” =>„Elektronikus űrlap útján indítható ügyek” menüpont.

b) e-Papír szolgáltatás útján:

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Javasoljuk, hogy az e-Papír szolgáltatás igénybevétele során, amennyiben azok rendelkezésre állnak, használják az e-ügyintézési portálunkon megjelenő és letölthető nyomtatványokat (elérhetőség: http://www.derecske.hu „e-Ügyintézés” =>Elektronikusan indítható ügyek =>„Letölthető dokumentumok” menüpont).

A kitöltött nyomtatvány az e-Papír felületén csatolt dokumentumként feltölthető és beküldhető Önkormányzatunk részére. Ügyintézés előtt, kérjük, minden esetben ellenőrizzék, hogy az érintett ügytípusra vonatkozóan letölthető formanyomtatvány rendelkezésre áll-e.

Az elektronikus eljárás kezdeményezését követően az eljárási költség Derecske Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738118-15372985-00000000 számú fizetési számlájára vagy a Derecskei Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738118-15830937-00000000 számú fizetési számlájára, az elsőfokú adóhatóságnál kezdeményezett eljárás – ideértve a jogorvoslati eljárásokat is – esetén az illetéket Derecske Város Önkormányzat adóhatóságának 11738118-15372985-03470000 illetékbeszedési számlájára, építésügyi hatósági ügyekben a 11738118-15372985-10260009 számú fizetési számlára fizethető meg.

Kérjük, befizetéskor ügyeljenek arra, hogy az átutalás közlemény rovatában – amennyiben ismert – az ügyirat iktatószáma szerepeljen. Ezek hiányában szíveskedjenek az ügyfél(ek) nevét és az ügy típusát (pl.: szálláshely üzemeltetés), továbbá ingatlant érintő ügyek esetén az ingatlan helyét és helyrajzi számát is feltüntetni.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a titkarsag@derecske.hu email címen.

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook