Responsive image


Pályázati felhívás az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra

Feltöltve: 2019-03-06 22:03:15

Pályázati felhívás
az „Esély Derecskén”
Önkormányzati Lakásokra

 

Derecske Város Önkormányzata
(4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

 

Derecske Város Önkormányzata

nyilvános pályázat útján

 

használatba adja a 4130 Derecske, Köztársaság út
88. 2. lh. I. em. 4.
szám alatt található 816/A/10
hrsz.-ú
önkormányzati lakást

 

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető,
ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére
kötelezett a nyertes pályázó.

 

A lakás 1 szobás 38,27 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.

A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év,
mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül
meghosszabbítható.

 

A lakás műszaki állapota, jellemzői: a lakás előszoba, szoba, fürdőszoba, közlekedő, konyha, kamra, WC helyiségekből áll, 38,27 m2 hasznos alapterületű.

A lakás megtekinthető: 2019. március 22. 11.00 óra  

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, I. emelet, 1. irodahelyiség) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető,a hivatkozott Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., 4. irodahelyiség) 2019. április hó 8. napján 16.00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni:

  • a pályázó nevét és lakóhelyét,
  • a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2019. április hónapban kerül sor.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Az „EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú Esély Derecskén című önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán.

A pályázathoz mellékelni kell:

- Pályázati adatlap (2. számú melléklet),

- Nyilatkozatok (3. számú melléklet),

- Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).

- Szándéknyilatkozat Derecske városába költözésről - Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet).

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek munkáltatói igazolásai.

A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.

- A pályázó közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 5 alkalomról).

- Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)

- Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)

- Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) – amennyiben releváns,

- Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)


Letölthető dokumentumok:

Szabályzat

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

Önkormányzati Választások 2019


Hirdetés


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook