Responsive image


Pályázati felhívás az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra

Feltöltve: 2019-03-06 22:03:15

Pályázati felhívás
az „Esély Derecskén”
Önkormányzati Lakásokra

 

Derecske Város Önkormányzata
(4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

 

Derecske Város Önkormányzata

nyilvános pályázat útján

 

használatba adja a 4130 Derecske, Köztársaság út
88. 2. lh. I. em. 4.
szám alatt található 816/A/10
hrsz.-ú
önkormányzati lakást

 

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető,
ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére
kötelezett a nyertes pályázó.

 

A lakás 1 szobás 38,27 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.

A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év,
mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül
meghosszabbítható.

 

A lakás műszaki állapota, jellemzői: a lakás előszoba, szoba, fürdőszoba, közlekedő, konyha, kamra, WC helyiségekből áll, 38,27 m2 hasznos alapterületű.

A lakás megtekinthető: 2019. március 22. 11.00 óra  

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, I. emelet, 1. irodahelyiség) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető,a hivatkozott Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., 4. irodahelyiség) 2019. április hó 8. napján 16.00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni:

  • a pályázó nevét és lakóhelyét,
  • a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2019. április hónapban kerül sor.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Az „EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú Esély Derecskén című önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán.

A pályázathoz mellékelni kell:

- Pályázati adatlap (2. számú melléklet),

- Nyilatkozatok (3. számú melléklet),

- Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).

- Szándéknyilatkozat Derecske városába költözésről - Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet).

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek munkáltatói igazolásai.

A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.

- A pályázó közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 5 alkalomról).

- Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)

- Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)

- Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) – amennyiben releváns,

- Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)


Letölthető dokumentumok:

Szabályzat

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

E-önkormányzat portál


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook