Responsive image


Tájékoztató a 2019/20 tanév étkezési térítési díjak befizetéséről

Feltöltve: 2019-08-22 21:08:51

Tájékoztató a 2019/20 tanév étkezési térítési díjak befizetéséről

 

A 2019/2020. tanévben az étkezési térítési díj beszedése a szolgáltatást követően, utólagos fizetéssel valósul meg. A jeggyel étkezők kb. 6 hétre előre kapják meg a jegyeket (következő hónap 10-15-ig).

Az étkezés megfizetésére a szülő, gyám, törvényes képviselő köteles, ezért kérem a T. Szülőt, hogy az étkezési térítési díj befizetés határidejét - a gyermek étkezésére tekintettel - szíveskedjen betartani!

A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a gyermek/tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül.

Befizetés módjai, időpontjai:

Az 5-8 osztályosoknak és gimnazistáknak a következő hónap 02-14-ig  kell rendezni az előző havi tényleges étkezést.

A  számla kiegyenlítésére több lehetősége van a Szülőnek:

- készpénzben:  a Derecskei Polgármesteri Hivatal „A” épület 6. irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

- átutalással: az  Önkormányzat bankszámlájára (11738118-15372985-10820201)

Átutalással történő kiegyenlítéskor, kérjük előzetesen egyeztetni a pontos összeget, valamint a közlemény rovatban feltüntetni a számla számát, annak hiányában a gyermek/tanuló nevét, intézményt, osztályt/csoportot, befizetett hónapot.

Figyelem! A tanuló csak az átutalás beérkezte után tudja felvenni a következő időszakra szóló ebédjegyeket!

A hátralékkal rendelkező tanulók a közétkeztetésből kizárásra kerülnek!

Az étkezés lemondás, igénylés módjai:

- Telefonon a 06-20-377-2059 telefonszámon (étkező neve, iskola/osztály, mely naptól történik a lemondás, igénylés)

- Személyesen a Derecskei Polgármesteri Hivatal „A” épület 6. irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Az étkezés lemondását, igénylését tárgynapot megelőző nap 10.30 óráig kérjük jelezni szíveskedjenek. Lemondás esetén a fel nem használt jegyeket a térítési díj rendezésekor le kell adni!

A 10.30 óra után érkezett jelzéseket a tárgynapot követő naptól tudjuk figyelembe venni.

 

                                                                  Dr. Kiss-Homoki Mónika

                                                                   Pénzügyi oszt.vezető

E-önkormányzat portál


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook