Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2018-07-02 12:05:40

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

1 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2018. 09.03.-2019.06.20. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u.3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, amelyet a Köznevelési Törvény, az óvoda dokumentumai előírnak munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló iratok, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva nyújt, a 06304938412-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u.3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119/2018, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után, intézményvezetői döntés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecske Város Honlapja,– 2018. július 02.
  • Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2018. július 02.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook