Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2019-05-21 08:20:43

Pályázati felhívás
az „Esély Derecskén”
Önkormányzati Lakásokra

 

Derecske Város Önkormányzata

(4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

 

Derecske Város Önkormányzata

nyilvános pályázat útján

 

használatba adja a 4130 Derecske, Kandia u. 36.
szám alatt található 514 hrsz.-ú önkormányzati
lakást

 

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett a nyertes pályázó.

 

A lakás 2 szobás 65,72 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.

A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év,
mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül
meghosszabbítható.

 

A lakás műszaki állapota, jellemzői: nappali, 2 szoba, közlekedő, fürdőszoba, WC, konyha, tároló.

A lakás megtekinthető: 2019. június 14. 12.00 óra

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, I. emelet, 1. irodahelyiség) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető, a hivatkozott Szabályzat 2. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., 4. irodahelyiség) 2019. június hó 20. napján 16.00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni:

  • a pályázó nevét és lakóhelyét,
  • a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra
  • a megpályázott ingatlan címét.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2019. június hónapban kerül sor.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

Az „EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú Esély Derecskén című önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán.

A pályázathoz mellékelni kell:

Pályázati adatlap (2. számú melléklet),

- Nyilatkozatok (3. számú melléklet),

- Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személyek Szándéknyilatkozata Derecske városába költözésről - Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet) - amennyiben releváns.

- A pályázó és a pályázóval együtt költözők munkáltatói igazolása, biztosítási jogviszony alapján megállapított CSED/GYED/GYES esetén a munkáltatói igazoláson túl igazolás vagy határozat a támogatás folyósításáról.

- Szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezhető és a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki.

- A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.

Amennyiben a pályázó több lakás-előtakarékossági szerződéssel is rendelkezik, a pontozás során azt lehet figyelembe venni, amely a pályázó nevére szól, vagy kedvezményezettként van megjelölve és a megtakarítások közül a legmagasabb összegű.

- A pályázó köteles csatolni a legmagasabb iskolai végzettségét/szakképesítését igazoló bizonyítványok/okiratok másolatát.

- A pályázó közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 5 alkalomról). Amennyiben a pályázó már korábban pályázott lakáspályázaton, úgy nem szükséges még egyszer teljesítenie. Ez esetben elég másolatban csatolni a közérdekű önkéntesség végzéséről szóló igazolást, jelenléti ívet. Azon alkalmak vehetők figyelembe, amelyeket a pályázó a pályázat benyújtását megelőző három hónapban végzett.

- Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)

- Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)

- Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) – amennyiben releváns,

- Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)


Szabályzat

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook