Responsive image


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Feltöltve: 2020-05-31 21:12:14

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 28. §-a alapján a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésére igényt lehet benyújtani a DerecskeiKözös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályánál (4130 Derecske, Köztársaság út 87.).

 

A közérdekű adatigénylés teljesítéséért kijelölt, felelős szervezeti egység és személy:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

telefonszám: 06/54-410-078

 

Csorvásiné Kiss Viktória Megbízott Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető

Derecske város pénzügyei és adóügyei vonatkozásában

telefonszám: 06/54-410-078

 

Cseh Ákos Településfejlesztési és Beruházási Osztályvezető

Derecske város településüzemeltetési és településfejlesztési ügyei vonatkozásában

telefonszám: 06/54-410-078

 

A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet jelezni. Az adatigénylésnek a Hivatal legfeljebb 15 napon belül eleget tesz.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton a Hivatal értesíti az igénylőt. Az igény elutasítása esetén az igénylő bírósághoz fordulhat.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárásra egyebekben az Info. törvény, valamint a  DerecskeiKözös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 7/2015. (III. 11.) számú intézkedése rendelkezései az irányadók.

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook