Responsive image


Lakossági tájékoztatás parlagfű fertőzés megelőzésről

Feltöltve: 2020-06-18 08:42:33

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

PARLAGFŰ FERTŐZÉS MEGELŐZÉSRŐL

 

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Étv.) 17. § (4) bekezdés értelmében "A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani..."

Az Étv. 50. § (4) bekezdése kimondja, hogy "… parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető."

A közérdekű védekezést külterületen a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, belterületen a jegyző rendeli el.

A földhasználó, a föltulajdonos köteles megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét, a költségek meg nem fizetése esetén adók módjára kerülnek behajtásra.

A hatósági intézkedéshez nem szükséges sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, így az allergén gyom, vagy a parlagfű virágzása, virágbimbójának kialakulása elegendő a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapításához.

A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján végzi a hatáskörrel rendelkező hatóság.

Az Étv. 60. § (1) bekezdése előírja, hogy "Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki

c) ...a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja..."
 

Azt, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, az Étv. 60 § (1) bekezdés c) pontja alapján – többször is kiszabható – növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Korm. rendelet alapján számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

A parlagfüves területek felderítése, valamint a lakossági bejelentések kezelésének megkönnyítése érdekében már évek óta működik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról közvetlenül elérhető  (https://pbr.nebih.gov.hu) ún. Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR). A rendszer célja a hatósági eljárásban közreműködő szervezetek és a lakosság közötti információáramlás hatékonyabbá tétele. A megtett bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el, mellyel biztosíthatóvá válik a hatósági intézkedések gyors és zökkenőmentes lebonyolítása.

A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, mind a helyi lakosság, mind a társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt.

Bejelentés tételéhez előzetesen regisztrálni kell a bejelentő felületen. A bejelentő a regisztrációt követően akár otthoni interneteléréssel, akár mobiltelefonnal a helyszínen is megteheti bejelentését.

Belterületen tapasztalt parlagfű fertőzöttséget a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál is be lehet jelenteni levélben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.), személyesen (B. épület 1. sz. irodahelyiség), vagy telefonon az 54/ 410- 078 /123-as telefonszámon.

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonokat, használókat, hogy a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a parlagfű-mentesség mindannyiunk közös érdeke.

Derecske, 2020. június 17.

 

Varsányiné dr. Antal Erzsébet 

                                                                                                                       jegyző

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook